kontakt/faktureringsuppgifter
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Natur och Miljö rf önskar i första hand nätfakturor

Nätfaktureringsadressen är 003702170767.

Fakturorna förmedlas till oss av Liaison Technologies, vars förmedlarkod är 003708599126.

 

Fakturor kan också skickas i pdf-format som bilaga till ett e-postmeddelande. Meddelandet skall skickas till ekonomichefen, använd adressen ekonomi@naturochmiljo.fi. PDF-filen skall vara liten "slim-pdf"/ lågresolution (300 dpi).

Fakturor i pappersform

skall skickas till adressen:

Natur och Miljö rf

Annegatan 26

00100 Helsingfors

Kom ihåg

att ange kontaktpersonen hos oss som referens samt gärna namnet på den enhet/ det projekt (t.ex. Kvarkens naturskola) som gjort beställningen. Det här gör behandlingen av inköpsfakturorna smidigare.

Natur och Miljös FO-nummer: 0217076-7

Natur och Miljös VAT-nummer (för gemenskapsintern handel): FI02170767

 

Suomenkielinen laskutusohje

lataa tästä linkistä (pdf-tiedosto)