kontakt
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Natur och Miljös kansli


Natur och Miljö rf

Annegatan 26, 4:e vån.

00100 Helsingfors

(09) 6122 290

 

kansliet (at) naturochmiljo.fi

 

 

Följ Natur och Miljö i sociala medier!

 

@NaturochMiljö på Facebook

 

@NaturMiljo på Twitter

 

@Natur och Miljö rf på Youtube

Åsa Hägg

Naturskollärare
Ålands Naturskola
045 2700 317

Jag jobbar som naturskollärarvikarie sen augusti 2019 vid Ålands naturskola och stannar tills Linda Valve kommer tillbaka från vårdledigheten.

Vi är nu två stycken naturskollärare vid Ålands naturskola och just nu är det mig du skall kontakta ifall du har klass 3-6 och vill boka en naturskoldag. Åsa Andersson har de yngre eleverna/barnen. 

Jag har också naturskolklasserna och Östersjöfondens klasser, allt från skogens värld till det som finns under ytan intresserar mig! Är utbildad biolog och har alltid varit naturkär. 

 

 

Ålands naturskola
Jomalagårdsvägen 16 bst 9
22150 Jomala

 

alandsnaturskola (at) naturochmiljo.fi