kontakt
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host amiral ronnbar.jpg

Natur och Miljös kansli


Natur och Miljö rf

Annegatan 26, 4:e vån.

00100 Helsingfors

(09) 6122 290

 

kansliet (at) naturochmiljo.fi

Miisa Holmström

Ekonomichef
Ekonomi, IT, administration
045 2700 311

Jag är ekonomisk-administrativ mångsysslare på Natur och Miljö. Jag ansvarar för Natur och Miljös ekonomi.

Min viktigaste uppgift är att se till att mina kolleger har ändamålsenliga resurser för att driva och utveckla verksamheten.

Hälsa, hälsosam mat och miljöfrågor intresserar mig. Om hösten tar jag på mig gummistövlarna och ger mig ut i svampskogen. 

Kom med och påverka och stöd oss för att skapa förutsättningar för att varje generation ska få en naturlig kontakt till miljön.