kontakt
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Backstensstrand.jpg

Natur och Miljös kansli


Natur och Miljö rf

Annegatan 26, 4:e vån.

00100 Helsingfors

(09) 6122 290

 

kansliet (at) naturochmiljo.fi

Vi jobbar på Natur och Miljö

Kontakta oss gärna per telefon eller e-post. Adresserna till personalen skrivs med fornamn.efternamn(at)naturochmiljo.fi.

11022_t.jpg

Bernt Nordman

Verksamhetsledare
Bevakar miljöpolitiken på ett allmänt plan. Sköter tillfälligt även informatörsuppgifter.
045 2700 313
44735_t.jpg

Åsa Andersson

Naturskollärare
Ålands naturskola
045 2700 318
22661_t.jpg

Anne Antman

Miljövårdschef
Miljöpolitik, kampanjer
045 2700 316
13023_t.jpg

Madeleine Blomqvist

Kanslisekreterare
Medlemsregister, prenumerationer, faktureringar, broschyrbeställningar.
Telefonväxel 09 6122 290
17760_t.jpg

Pia Bäckman

Naturskollärare
Naturskolan Uttern
Naturskoldagar, naturskolklasser, fortbildning
050 462 9947
41641_t.jpg

Miisa Holmström

Ekonomichef
Ekonomi, IT, administration
045 2700 311
11024_t.jpg

Emilia Nordling

Naturskollärare
Åbolands naturskola
045 2700 314

Monica Nordman-Dahlström

ekonomiassistent
045 2700312

Kasper Portin

civiltjänstgörare på kontoret i Helsingfors
045 859 8599

Julia Scheinin

Naturskollärare
Naturskolan Uttern
045 880 4480
43926_t.jpg

Maria Svens

Naturskollärare
Kvarkens naturskola, Vasa
045 3296 220
59342_t.jpg

Carl (Calle) Tengman

Naturskollärare
Jobbar som naturskollärare vid Kvarkens naturskolaläsåret 2017-2018.
040 419 9756
18907_t.jpg

Linda Valve

(Tjänstledig t.o.m. våren 2018)
Naturskollärare
Ålands naturskola
15532_t.jpg

Magnus Östman

Chefredaktör
tidningen Finlands Natur
045 2700 319