blogg/glittrande_blogg_2011
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar spegling-17.jpg

Vem är Lena?

Forskningsdykaren och vattenvårdsexperten Lena Avellan vill att alla skall se hur undervattens naturen sträcker sig från vattenbrynet ner till djupen. För att förstå varför övergödning eller överfiske utgör kritiska hot mot undervattensnaturen, måste man ta sig en ordentlig titt under ytan.

Lenas inlägg

Nagu gästhamn: den sista turnédagen

28.07.2011 kl. 11:44

Korpoström:dykningar i Skärgårdshavet

25.07.2011 kl. 13:32

Jakobstad: mosaik av sand, sten och klippor

19.07.2011 kl. 14:13

Vasa: marinbiologer på besök

16.07.2011 kl. 14:35

Fiskehistorier i Kristinestad

15.07.2011 kl. 14:48

Strömmingsbådan

13.07.2011 kl. 15:10

Dalsbruk

10.07.2011 kl. 15:12

Ekenäs

04.07.2011 kl. 15:38

Hangö

03.07.2011 kl. 08:37

Ingå

02.07.2011 kl. 08:51

Tvärminne

30.06.2011 kl. 08:57

Dalsbruk

10.07.2011 kl. 15:12
Dalsbruk, eller främst Falköfjärden. Sällan har väl dykkarteringar väckt så stor uppmärksamhet som våra 4 dyk på olika punkter i Falköfjärden. Flera hundra besökare tittade på våra undervattensfilmer och var intresserade av att diskutera rening av avloppsvatten.
Det är tragiskt att märka att så många utgått ifrån att Falköfjärden är helt död, att så många var överraskade över att det fortfarande finns blåmusslor under ytan. Ortsborna är tydligt bekymrade över vattenkvaliteten i Falköfjärden och det är fint att se ett så stort engagemang. Samtidigt hoppas jag personligen att dialogen mellan ortsbor och kommunen, nu när man bestämt sig för att utreda alternativet med en våtmark för att rena avloppsvattnet, skall bli mer konstruktiv. Många av besökarna till vårt tält upplevde att de inte fått tillräcklig information om beslutsprocessen och var upprörda. Givetvis är det viktigt att information sprids, men ännu viktigare är det att alla gör val som är bra för miljön och att det sker konkreta handlingar. Våtmarksalternativet skall inte endast bli en utredning, jag hoppas att den blir verklig och en oas för många fågelarter.

Avloppsvatten på Kimitoön är aktuellt både för de kommunalt anslutna och för dem som inte omfattas av kommunaltekniken. Avloppsvattensrådgivaren Heidi Ekholm var med i vårt tält och svarade på mångas frågor gällande privat avloppsvattensrening. Det var också ett tiotal som bokade ett besök till sin fastighet. Fram till slutet av oktober kan Kimitoöborna utnyttja möjligheten till ett gratis besök för att få råd gällande sitt avloppsvatten. Det verkade som om många kände till möjligheten och sökte upp Heidi i vårt tält. Jag blev glad över att så många ansåg att torrtoaletter är den enda vettiga lösningen ute på holmarna i skärgården.

Solen gassade, jazzen ljöd och båttrafiken var livlig. Så skulle jag sammanfatta Baltic Jazz. Men jag tror många fler är intresserade av att höra en sammanfattning av Falköfjärdens ekologiska status. Den norra ändan av fjärden visar tydliga symptom på övergödning, i den södra ändan var ytvattnet klarare och vi hittade ganska rikligt med bottendjur, det verkar också finnas ett grumligt vattenlager på botten av fjärden som i den norra ändan ligger på ca 3 meters djup, i mitten av fjärden på 7 meters djup och i den södra ändan på 14 meters djup. Visuellt kan man se en innanskärgårds fjärd som definitivt kunde må mycket bättre och jag skulle vilja se noggranna utredningar om vattnets strömning i fjärden innan man överväger större näringsämnesutsläpp till Falköfjärden.
av Lena