blogg/glittrande_blogg_2011
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar tordmular.jpg

Vem är Lena?

Forskningsdykaren och vattenvårdsexperten Lena Avellan vill att alla skall se hur undervattens naturen sträcker sig från vattenbrynet ner till djupen. För att förstå varför övergödning eller överfiske utgör kritiska hot mot undervattensnaturen, måste man ta sig en ordentlig titt under ytan.

Lenas inlägg

Nagu gästhamn: den sista turnédagen

28.07.2011 kl. 11:44

Korpoström:dykningar i Skärgårdshavet

25.07.2011 kl. 13:32

Jakobstad: mosaik av sand, sten och klippor

19.07.2011 kl. 14:13

Vasa: marinbiologer på besök

16.07.2011 kl. 14:35

Fiskehistorier i Kristinestad

15.07.2011 kl. 14:48

Strömmingsbådan

13.07.2011 kl. 15:10

Dalsbruk

10.07.2011 kl. 15:12

Ekenäs

04.07.2011 kl. 15:38

Hangö

03.07.2011 kl. 08:37

Ingå

02.07.2011 kl. 08:51

Tvärminne

30.06.2011 kl. 08:57

Korpoström:dykningar i Skärgårdshavet

25.07.2011 kl. 13:32
Idag märktes det tydligt att människor är flockdjur. Först finns det ingen i salen och plötsligt försöker man tala med 20 personer samtidigt. Vi fick visa vår film på väggen i Skärgårdscentrets auditorium, så alla kunde se den fina undervattensvideon samtidigt och lyssna på när jag berättade om vad som syntes på väggen. När publiken är så pass stor blir det en utmaning att göra visningen interaktiv, men det gick ändå bra. En del av besökarna var främst intresserade av den moderna konstutställning som fanns i övre våningen, och för dem passade det också bra att titta på en video med bara andningsljud av dykaren.

Dykningarna i Skärgårdshavet gjorde mig både glad och sorgsen. Efter de klara vattnena i Kvarkens ytterskärgård, är kontrasten till massorna av drivande trådalger på bottnet och mängden cyanobakterier i ytvattnet i Skärgårdshavet alleles slående. Skärgårdshavets undervattenslandskap är precis lika varierande som alla kobbar och skär ovanför ytan. Men bottnen mår så mycket sämre. Även om strandängar och andra kulturlandskap också försvinner ovanför ytan.

På morgonen när vi ställde igång utställningen, såg jag att en tjock ärtsoppa av cyanobakterier hade drivit iland vid bryggan.
-Usch, vilken äcklig soppa! Var det där verkligen härifrån?, frågade många som fick se på artsammansättningen i mikroskop.
Med blotta ögat gick det inte att urskilja, men i x40 förstoring kunde man tydligt identifiera åtminstone de ogiftiga Aphanizomenon och den potentiellt giftiga Nodularia-släktena.

Den andra bedrövliga synen som mötte besökare var från Forststyrelsens undervattensnaturstig utanför Stora Hästön. Alla dykare vet att man i slutet av juli inte har så mycket att se på om man bara gör grunda dyk i inneskärgården. Bottnen var täckt av döda trådalger och döda musslor och besökare skrattade glädjelöst när jag berättade att man kan följa ett klarblått nylonrep längs bottnet. Repet var fullständigt täckt i en brungrön sörja.

Det är mycket som måste göras innan man igen kan njuta av klara vatten i Skärgårshavet.
av Lena