blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Varskedand(1).jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Dagen efter ... ännu ett HELCOM-möte

04.10.2013 kl. 09:14

Gröntvätt av jordbruksstöden

27.06.2013 kl. 08:54

Ny bas för miljöarbetet på EU-nivå

20.06.2013 kl. 15:43

Tummen ner för nytobak i jordbruksmiljön

26.04.2013 kl. 08:56

Nio orsaker till att Talvivaara bör stängas

24.04.2013 kl. 14:00

Virkesproduktion på torvmark illa för klimatet

19.04.2013 kl. 12:04

Kamp om ord och definitioner hör till miljöpolitiken

26.03.2013 kl. 09:50
Vad har gift och intensivskogsbruk gemensamt? Det är två termer som enligt intresseorganisationer inte alls borde användas när man beskriver jordbruket och skogsbruket. De ger ju negativa associationer.

Häromdagen fick jag besk kritik från jordbrukarhåll för att Natur och Miljö i en publikation om jordbruket använder ordet gift för att beskriva bekämpningsmedel som sprids ut på åkrar för att ta kål på så kallade skadeinsekter eller så kallade ogräs. Enligt den officiella liturgin skall man använda det mysiga ordet växtskyddsmedel.

Förra veckan spred Greenpeace nyheten om att flera aktörer inom skogssektorn, bland dessa Forststyrelsen, Finska forstföreningen och UPM har skickat ilskna brev till studentexamensnämnden med anledning av en fråga i vårens prov i realämnen.

Fråga 12+ i biologi handlade om skogsbruket. Skogssektorns aktörer kritiserar att man i frågan använder begreppet "intensivskogsbruk" (på finska "tehometsätalous"). De klagar också på att man i frågan utgår ifrån att intensivskogsbruk skulle ha en negativ effekt på skogsnaturens biologiska mångfald. Sida upp och sida ner försöker man övertyga att dagens finländska skogsbruk i själva verket är hållbart.

Skogssektorns dilemma är det finns en massa gedigen biologisk forskning om skogsbrukets inverkan på skogsnaturens biologiska mångfald. Otaliga utvärderingar, bl.a. utredningarna om hotade arter och hotade naturtyper konstaterar att skogsbruket är ett av de största hoten på den biologiska mångfalden i Finland. All världens gröntvättmedel räcker inte för att dölja detta.

Natur och Miljö kommer att fortsätta använda sådana termer som vi anser att bäst beskriver verkligheten. Vi kommer fortsättningsvis att bygga våra ställningstaganden på seriös forskning.