blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/frostfjaril_host.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Stora rovdjur hör till vår natur

12.02.2013 kl. 08:53

Köttskatt och andra styrmedel

24.01.2013 kl. 13:43

Rent och fint slam är jordbrukarens dröm

14.01.2013 kl. 09:33

Fult spel i skogslagsreformen

21.12.2012 kl. 08:52

EU-parlamentets fiskeutskott på rätt väg

19.12.2012 kl. 12:48

Biobränslen av jordbrukets restprodukter

17.12.2012 kl. 09:59

Skogsskydd hotar inte ekonomiskogsbruket

21.06.2012 kl. 15:52

Miljötillstånd måste övervakas

11.05.2012 kl. 10:30

Också tjänstemän skall undvika flygresor

02.05.2012 kl. 08:55

Spartips till regeringen: Miljövidriga subventioner

14.03.2013 kl. 11:01
Inom regeringen pgår ett febrilt arbete med att hitta sätt att balansera statens ekonomi. Natur och Miljö föreslår att man skulle spara genom att skära i alla de stöd som främjar miljömässigt ohållbara lösningar.

I början av året publicerade statsrådets kansli en analys om miljövidriga subventioner. En sådan rapport utlovades i regeringens Katainens regeringsprogram. Rapporten är sammanställd av Outi Honkatukia från finansministeriet. Man har analyserat 400 olika subventioner och tittat närmare på 50 av dessa.
I ekonomiska termer beräkas stöden som ökar miljöbelastningen vara hela 5-6 miljarder euro per år. De finns främst inom energisektorn, trafiksektorn och jordbrukssektorn. De här stöden borde vara högst på listan över inbesparingar. Dagens läge är ju helt absurt: Genom att subventioneras ökad miljöbelastning ökar man behovet av miljövårdsinvesteringar och förvaltning.

Den allra bästa strategin för miljövården kommer alltid att vara att försöka förebygga miljöproblem.