blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host myrdimma.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Stora rovdjur hör till vår natur

12.02.2013 kl. 08:53

Köttskatt och andra styrmedel

24.01.2013 kl. 13:43

Rent och fint slam är jordbrukarens dröm

14.01.2013 kl. 09:33

Fult spel i skogslagsreformen

21.12.2012 kl. 08:52

EU-parlamentets fiskeutskott på rätt väg

19.12.2012 kl. 12:48

Biobränslen av jordbrukets restprodukter

17.12.2012 kl. 09:59

Skogsskydd hotar inte ekonomiskogsbruket

21.06.2012 kl. 15:52

Miljötillstånd måste övervakas

11.05.2012 kl. 10:30

Också tjänstemän skall undvika flygresor

02.05.2012 kl. 08:55

Stora rovdjur hör till vår natur

12.02.2013 kl. 08:53
När media börjar rapportera om en "flock" vargar på en nyt ort vintertid brukar det inte räcka länge innan det blir knäpptyst. De allra flesta vargar som föds i Finland dör på grund av olaglig jakt. Vi håller tummarna för vargfamiljen som av allt att döma har hittat ett lämpligt revir i västra Nyland får en chans.

Vargen är ett fascinerade djur; klokt, ståtligt och socialt. Tyvärr är vargen också belastad av primitivt rovdjurshat som fått näring av demoniserande myter med föga koppling till seriös forskning. Natur och Miljö arbetar enträget med att sprida kunskap om vargen samt om hur man kan skydda sina husdjur mot rovdjur.

Vargen är ett familjelevande djur. Kärnan i familjen är det så kallade alfaparet, ledarparet som föder ungar.  I en vargfamilj på tio indivier är att alltså bara två som förökar sig. Därför är vargstammen så sårbar. Det totala antalet vargar i Finland är biologisk ganska ointressant - det relevanta är hur många kullar med valpar som föds och överlever.

Vargen är skygg för människan och håller helst till i stora skogsområden. Den lever av vilt - älgen brukar vara den viktigaste födan i Finland. En vargfamilj på 5-10 individer jagar effektivt tillsammans. Ensamma individer klarar inte av att fälla större byten, vilket gör att de oftare söker sig närmare bosättning i jakt på föda. I dagens (15.2.2013) Hbl kan man läsa en lite notis att polisen i Norra Savolax har skjutit en ensam skadad ettårig varghane, som flera gånger besökt gårdsplaner. Det här är rätt sätt att sköta vargstammen i Finland.

Det dummaste man kan göra är att döda ledarparet och på så sätt splittra familjen, så att man får flera ensamma individer. Så här brukar tjuvjägarna agera. De brukar slå till på vintern då det är lätt att upptäcka vargspår i snön.

Vargen är inte ett hot mot människor. Däremot äter hungriga vargar gärna husdjur. Det största problemet är att vargar dödar jakthundar. Det spelar ingen roll att det ofta är hunden som av nyfikenhet eller andra orsaker är den som tar intitiativet till kontakten med vargen.

Hungriga vargar kan också riva boskap, främst får. Vargar kan också skapa panik bland nötboskap som sedan skenar iväg genom stängslen, vilket är ganska jobbigt för ägaren. Rovdjursskador kan dock effektivt förebyggas, bl.a. genom elförande stängsel. Inga metoder är förstås 100 procent säkra och därför finns det ett system för ekonomiska ersättningar till djuruppfödare för skador som rovdjur åstadkommit.