blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host amiral ronnbar.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Stora rovdjur hör till vår natur

12.02.2013 kl. 08:53

Köttskatt och andra styrmedel

24.01.2013 kl. 13:43

Rent och fint slam är jordbrukarens dröm

14.01.2013 kl. 09:33

Fult spel i skogslagsreformen

21.12.2012 kl. 08:52

EU-parlamentets fiskeutskott på rätt väg

19.12.2012 kl. 12:48

Biobränslen av jordbrukets restprodukter

17.12.2012 kl. 09:59

Skogsskydd hotar inte ekonomiskogsbruket

21.06.2012 kl. 15:52

Miljötillstånd måste övervakas

11.05.2012 kl. 10:30

Också tjänstemän skall undvika flygresor

02.05.2012 kl. 08:55

Köttskatt och andra styrmedel

24.01.2013 kl. 13:43
Skatt på kött debatteras livligt i Sverige. En annan färsk nyhet är att handeln med klimatutsläppsrätter inom EU har stoppats på grund av för lågt pris. Två olika nyheter med en gemensam nämnare: ekonomiska styrmedel.

Om man vill förändra samhället kan man grvot räknat välja mellan tre olika verktygslådor: 1) informationsstyrning, t.ex. märkning, rådgivning, fostran; 2) normstyrning, främst bindande lagstiftning; och 3) ekonomiska styrmedel, som omfattar bl.a. skatter och subventioner.

Ekonomiska styrmedel byggs upp så aktörerna på marknaden fått bättre incentiv att välja miljömässigt bättre lösningar.

Ett sätt är att beskatta oönskade egenskaper. Den nuvarande fordonsskatten i Finland är uppbyggd så att skatten är högre för bilar med högre bränslekonsumtion. Principen bakom skattestyrning är väl förankrad. Eftersom övervikt är ett allvarligt folkhälsoproblem har riksdagen fastställt en sockerskatt, som gör att godis, glass och liknande produkter blir lite mindre attraktiva för konsumenten.

Ur klimatsynvinkel är den höga köttkonsumtionen i i-landerna ett stort problem. Mot den här bakgrunden är det svenska Jordbruksverkets diskussionsöppning om köttskatt alldeles rationell. Det finns goda skäl att inleda en seriös debatt om detta också i Finland. Vegetarisk kost är ett bra miljöval.

För 15 år sedan hade Finland en kolbaserad energiskatt, men den slopades när man inom EU valde att börja förverkliga Kyoto-protokollet med hjälp av utsläppshandel. Utsläppshandel är ett smart sätt att styra utsläppsminskningar så att de görs där det är ekonomisk vettigast. Utsläppshandel heter på engelska Cap&Trade. Det betyder att man först bestämmer hur mycket de totala utsläppen får vara, och så får marknadens aktörer fördela utsläppsrätterna emellan sig. Rätten att släppa ut utsläpp blir en knapp vara som därför får ett pris.

Nu är kruxet det, att EU inte har klara av att ge tillräckligt snäva ramar för förorenarna. Nu finns det så mycket utsläppsrätter, att priset sjunkit absurt lågt. Utsläppshandeln fungerar bra, men politikerna har inte klarat av att skapa vettiga spelregler.

Ekonomiska styrmedel handlar alltså inte om att ge marknaden fria händer, utan om att styra aktörerna så att de gör ändamålsenliga beslut. Spelreglerna skall formas så att miljömässigt bra beslut belönas.