blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host amiral ronnbar.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Stora rovdjur hör till vår natur

12.02.2013 kl. 08:53

Köttskatt och andra styrmedel

24.01.2013 kl. 13:43

Rent och fint slam är jordbrukarens dröm

14.01.2013 kl. 09:33

Fult spel i skogslagsreformen

21.12.2012 kl. 08:52

EU-parlamentets fiskeutskott på rätt väg

19.12.2012 kl. 12:48

Biobränslen av jordbrukets restprodukter

17.12.2012 kl. 09:59

Skogsskydd hotar inte ekonomiskogsbruket

21.06.2012 kl. 15:52

Miljötillstånd måste övervakas

11.05.2012 kl. 10:30

Också tjänstemän skall undvika flygresor

02.05.2012 kl. 08:55

Biobränslen av jordbrukets restprodukter

17.12.2012 kl. 09:59
Kan man tanka bilen med halm? Nej, men snart kan man kanske tanka flytande bränsle som är tillverkat av halm, men hjälp av mikrober!

I årets temahäfte Ur jorden till borden, som utkom som bilaga till Finlands Natur nr 5/2012, lyfter Natur och Miljö fram problematiken kring användning av livsmedelsprodukter som majs och soja för tillverkning av biobränslen samtidigt som allt för många människor går hungriga.

Jag vill vara jättetydlig: Natur och Miljö arbetar helhjärtat för en övergång från fossila bränslen till biobränslen. Biobränslen har tyvärr fått en lite solkig image på grund av konflikter kring bl.a. majs och palmolja, men det omkullkastar inte grundläggande fakta: För att undvika en klimatkatastrof måste vi så fot som möjligt fasa ut användningen av fossil olja.

Jag vill vara lika tydlig på den andra punkten: Produktion av flytande biobränslen får inte hota vare sig livsmedelsförsörjningen eller den biologiska mångfalden i någon del av värdlen.

Det finns många sätt att lösa ekvationen. En riktigt intressant teknik, som utvecklats av bl.a. Aaltouniversitetet och Neste Oil, går ut på att använda mikrober för att producera olja av cellulosa från halm och olika andra restprodukter inom jord- och skogsbruk. Den här tekniken kan bli en viktig pusselbit i det framtida miljöanpassade jordbruket i Finland.