blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Lingonier.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Stora rovdjur hör till vår natur

12.02.2013 kl. 08:53

Köttskatt och andra styrmedel

24.01.2013 kl. 13:43

Rent och fint slam är jordbrukarens dröm

14.01.2013 kl. 09:33

Fult spel i skogslagsreformen

21.12.2012 kl. 08:52

EU-parlamentets fiskeutskott på rätt väg

19.12.2012 kl. 12:48

Biobränslen av jordbrukets restprodukter

17.12.2012 kl. 09:59

Skogsskydd hotar inte ekonomiskogsbruket

21.06.2012 kl. 15:52

Miljötillstånd måste övervakas

11.05.2012 kl. 10:30

Också tjänstemän skall undvika flygresor

02.05.2012 kl. 08:55

Skogsskydd hotar inte ekonomiskogsbruket

21.06.2012 kl. 15:52
Den senaste inventeringen av skogstillgångarna i Finland visar att maximeringen av inkomsterna från virkesförsälning inte är den enda drivkraften för skogsägare. Glädjande många låter skogen åldras i lugn och ro, vilket även skapar livsmiljöer för hotade arter.

Statistik kan läsas på många sätt. De mest fanastiska anhängarna av ekonomiskogsbruksideologiin drog av den senaste inventeringen slutsatsen att minst en halv miljon hektar skog borde avverkas genast (HS Digilehti den 20.6).

Natur och Miljö gläder sig däremot över att så många skogsägare inte slaviskt följer rekommentationer gällande när en skog är avverkningsmogen, utan bidrar till att skapa ett mångsidigare skogslandskap.

Enligt Metla är omkring 2,5 miljoner hektar skog på produktiv skogsmark avverkningsmogen och av dessa är 30 procent i akut behov av förnyelseåtgärder. Ofta visar det sig att just sådana här äldre skogar som som inte har avverkats eller dikats på många decennier har stora naturvärden och är synnerligen viktiga för rekreation, t.ex. bär- och svampplockning.

Det är av största vikt att nu hitta de skogar där avverkningar gör mera skada än nytta och rikta resurserna för skogskydd till dessa. De skogsägare som kräver ersättning för naturskyddsåtgärder kan få det via Metsoprogrammet.

Metlas inventering visar alldeles entydigt att Finlands skogar som helhet växer så bra, att inte en enda skyddsvärd skog behöver avverkas för att mätta sågarnas och cellusosafabrikernas hunger.