blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Lingonier.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Stora rovdjur hör till vår natur

12.02.2013 kl. 08:53

Köttskatt och andra styrmedel

24.01.2013 kl. 13:43

Rent och fint slam är jordbrukarens dröm

14.01.2013 kl. 09:33

Fult spel i skogslagsreformen

21.12.2012 kl. 08:52

EU-parlamentets fiskeutskott på rätt väg

19.12.2012 kl. 12:48

Biobränslen av jordbrukets restprodukter

17.12.2012 kl. 09:59

Skogsskydd hotar inte ekonomiskogsbruket

21.06.2012 kl. 15:52

Miljötillstånd måste övervakas

11.05.2012 kl. 10:30

Också tjänstemän skall undvika flygresor

02.05.2012 kl. 08:55

Miljötillstånd måste övervakas

11.05.2012 kl. 10:30
Nu ser vi ett konkret exempel på vad reformen av regionalförvaltningen har lett till. Miljöministeriet kräver mera personal till ELY-centralernas miljöavdelningar för att övervaka miljötillstånd för grunvindustrin, men närings- och industriministeriet som har helhetsansvar för ELY-centralernas finansiering och utveckling har utlyst rekryteringsstopp.

Till råga på allt låter minister Jyri Häkämies förstå, att det stora problemet är att tillståndsprocessen är för tidskrävande och besvärlig. Häkämies recept är alltså slappare miljötillstånd + slappare övervakning. Hård och smutsig industripolitik, tycker jag.

Det ligger utan tvekan i samhällets helhetsintresse att vi har stränga miljöskyddsnormer som tillämpas omsorgsfullt i miljötillståndsprocesser. Besvärsmekanismen i tillståndsförfarandet är en viktig kvalitetsgaranti.

Samtidigt är det uppenbart, att ELY-centralernas miljöavdelningar inte har tillräckliga resurser för att övervaka att miljötillståndskraven verkligen uppfylls. Inte var de forna självständiga miljöcentralerna heller särskilt resursstarka, men då kunde inte exploateringsministeriet idka lika stark påtryckning som nu, när de sitter på pengarna.

De Gröna var med i Regeringen Vanhanen II, som drev igenom reformen. Nu får den gröna miljöministern svälja den bittra kalken.

[Länk till nyhet från YLE]