blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Viktrask-Pickala a.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Regnbågens livscykel

25.04.2012 kl. 12:58

Skogslagen skall skydda naturens mångfald

17.04.2012 kl. 15:00

Varje medlem har rösträtt

13.04.2012 kl. 10:58

Skogslagen skall skydda naturens mångfald

17.04.2012 kl. 15:00
Det börjar hetta till i debatten om skogslagsreformen.

I Helsingin Sanomat pågår en viktigt debatt om skydd av skogsnaturens mångfald. Konstellationen är överraskande gammalmodig: Jord- och skogsbruksministeriet försöker förtvivlat hävda att skogsbruket i Finland inte hotar skogsnaturens biologiska mångfald. Skogliga intresseorganisationer med MTK i spetsen anser att alla nya skyddsåtgärder skall bygga på markägarens frivilliga engagemang.

För Natur och Miljö är det självklart att lagstadgade skyldigheter har en central roll i skyddet av den biologiska mångfalden. När skogslagen från år 1997 nu förnyas måste vi komma ifrån den märkliga tolkningen att lagen skyddar värdefulla livsmiljöer endast om de är tillräckligt små (sic!).