blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Dagen efter ... ännu ett HELCOM-möte

04.10.2013 kl. 09:14

Gröntvätt av jordbruksstöden

27.06.2013 kl. 08:54

Ny bas för miljöarbetet på EU-nivå

20.06.2013 kl. 15:43

Tummen ner för nytobak i jordbruksmiljön

26.04.2013 kl. 08:56

Nio orsaker till att Talvivaara bör stängas

24.04.2013 kl. 14:00

Virkesproduktion på torvmark illa för klimatet

19.04.2013 kl. 12:04

Bernts Blogg

I den här bloggen skriver Bernt om aktuella fenomen i miljöpolitikens sfär.

 

Tummen ner för nytobak i jordbruksmiljön

I dag har Markus Imhoofs dokumentär "Mer än honung" premiär i biografer. Ett centralt tema i fimlen är hur neonikotinoider påverkar bin som har en stor betydelse för vår livsmedelsförsörjning. Här är Natur och Miljös hälsning till jordbruksminister Jari Koskinen, som i början av nästa vecka för Finlands talan i Rådet, som skall ta ställning till ett förbund mot neonikitinoider på EU-nivå:

Ärade minister Koskinen,

Vi skriver till Er med anledning av EU kommissionens föredrag att
totalförbjuda bekämpningsmedel som innehåller vissa neonikotinoider.
Vi anser att Finland skall rösta för förbudet i omprövningskommittén
29.4.

Det finns rikligt med färska forskningsresultat som påvisar att
användningen av neonikotinoider har ett samband med bidöd. Inhemska
forskningsresultat fattas, men även hos oss har rapporterats om bidöd.
En betydande del av bi- och humlearterna i vårt land är rödlistade.

Vissa odlare i Finland har uttryckt farhågor om att ett förbud skulle
påverka den inhemska rybsodlingen dramatiskt. Genom senare sådd,
integrerade bekämpning och ekologiska odlingsmetoder är det möjligt
att odla rybs tom. helt utan bekämpningsmedel. Det arbete bin och
andra pollinerande insekter gör har ett stort ekonomiskt värde i form
av större skördar, även då det gäller rybs.

Då ekosystemtjänster av denna storleksklass står på spel är det
särskilt viktigt att tillämpa försiktighetsprincipen. Finlands
ståndpunkt i denna fråga får inte bygga på snäva nationella intressen,
utan vi bör verka för en övergång till ett miljömässigt bättre
jordbruk på hela EU-nivån. Vi ser en risk att den finländska matens
image som ren och fri från kemikalier skadas om Finland inte röstar
för förbudet.

 

Högaktningsfullt,

 

Natur och Miljö rf

 

Anne Antman,
miljövårdschef

Bernt Nordman
verksamhetsledare
 

Bernt Nordman
26.04.2013 kl. 08:56