blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/755_120_2.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Stora rovdjur hör till vår natur

12.02.2013 kl. 08:53

Köttskatt och andra styrmedel

24.01.2013 kl. 13:43

Rent och fint slam är jordbrukarens dröm

14.01.2013 kl. 09:33

Fult spel i skogslagsreformen

21.12.2012 kl. 08:52

EU-parlamentets fiskeutskott på rätt väg

19.12.2012 kl. 12:48

Biobränslen av jordbrukets restprodukter

17.12.2012 kl. 09:59

Skogsskydd hotar inte ekonomiskogsbruket

21.06.2012 kl. 15:52

Miljötillstånd måste övervakas

11.05.2012 kl. 10:30

Också tjänstemän skall undvika flygresor

02.05.2012 kl. 08:55

Bernts Blogg

I den här bloggen skriver Bernt om aktuella fenomen i miljöpolitikens sfär.

 

Skogslagen poetiskt mästerverk men naturvårdsmässig flopp

Reformen av skogslagen nådde en deletapp när statsrådet i går (13.6) godkände sin proposition. När det kom till kritan blev miljöministern brutalt överkörd. Skogssektorns vilja att värna om skogsnaturens biologiska mångfald verkar vara mindre än någonsin.
Den inledande meningen i ”naturpragrafen” § 10 anger tonen: ”Skogarna skall skötas och utnyttjas så att man säkrar de allmänna förutsättningarna för att bevara livsmiljöer som är viktiga för skogsnaturens biologiska mångfald.” Bara MTK:s duktigaste lobbare klarar av att utvattna den grundläggande idén med naturskydd så poetisk!

Listan på särskild viktiga livsmiljöer, vilkas karaktärsdrag skyddas, utökades med några naturtyper, men försämningarna är desto mer dramatiska: Enligt förslaget skulle man i lagen konstatera att ”särskilt viktiga livsmiljöer är till ytan små eller ekonomiskt betydelselösa”. Ingen seriös biolog i världen skulle skriva under ett påstående att värdet på en livsmiljö ökar ju mindre den är.
Bristen på död ved är en kritisk faktor för många rödlistade skogslevande arter. Den överdrivna rädslan för insektskador gav sig igen till känna. Enligt propositionen skulle lagen om bekämpning av insektskador ha företräde framom naturvårdsparagraferna i skogslagen!
Som socker på marängen har man nu skapat ett nytt undantagsförfarande från skogslagens naturvårdskrav. Om den ekonomiska förlusten av naturvårdskraven i lagen överskrider 4000 euro, skall myndigheterna bevilja undantagstillstånd för normala avverkningar.
Konsekvensbedömningen av lagförslaget var synnerligen kritiskt och tyvärr gjordes inga betydande korrigeras under behandlingen i regeringen. Nu är det bara att vädja till riksdagen, att våra folkvalda skulle ta sitt förnuft tillfånga.

Bernt Nordman
14.06.2013 kl. 16:17