blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Viktrask-Pickala a.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Stora rovdjur hör till vår natur

12.02.2013 kl. 08:53

Köttskatt och andra styrmedel

24.01.2013 kl. 13:43

Rent och fint slam är jordbrukarens dröm

14.01.2013 kl. 09:33

Fult spel i skogslagsreformen

21.12.2012 kl. 08:52

EU-parlamentets fiskeutskott på rätt väg

19.12.2012 kl. 12:48

Biobränslen av jordbrukets restprodukter

17.12.2012 kl. 09:59

Skogsskydd hotar inte ekonomiskogsbruket

21.06.2012 kl. 15:52

Miljötillstånd måste övervakas

11.05.2012 kl. 10:30

Också tjänstemän skall undvika flygresor

02.05.2012 kl. 08:55

Bernts Blogg

I den här bloggen skriver Bernt om aktuella fenomen i miljöpolitikens sfär.

 

Ny bas för miljöarbetet på EU-nivå

I går (19.6.2013) uppnåddes en politisk överenskommelse om ett nytt miljöhandlingsprogram för den europeiska unionen för perioden fram till år 2020. Redan detta är en seger för miljöpolitiken.

Kommissionens utvärdering av det tidigare, sjätte miljöhandlingsprogram var kritiskt och DG ENV var länge motvillig att överhuvudtaget börja bereda ett nytt program. Grundargumentet var, att miljöhänsyn skall genomsyra all verksamhet och att miljöpolitiken inte lever i ett eget vakuum. Bakom kulisserna fanns en stark dereguleringslobby som i själva verket vill nedmontera miljölagstiftningen för att på kort sikt göra livet lättare för näringslivet.

Efter hård påtryckning från bl.a. EEB och en del medlemsländer inleddes ändå beredningen och kommissionens förslag presenterades i slutet av år 2012. Nu har trilogiförhandlingarna slutförts i positiv anda. Slutresultatet är bättre än miljöorganisationerna vågare hoppas på för ett år sedan.

Det är viktigt att det finns ett självständigt dokument som beskriver strategin för hur miljöarbetet skall utvecklas på EU-nivån. Utan detta verktyg kan man inte uppnå det slutgiltiga målet att alla delar av unionen verkligen håller sig inom de ekologiska ramar som inte går att förhandla bort genom politiska beslut.

Bernt Nordman
20.06.2013 kl. 15:43