blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var grasalar1.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Dagen efter ... ännu ett HELCOM-möte

04.10.2013 kl. 09:14

Gröntvätt av jordbruksstöden

27.06.2013 kl. 08:54

Ny bas för miljöarbetet på EU-nivå

20.06.2013 kl. 15:43

Tummen ner för nytobak i jordbruksmiljön

26.04.2013 kl. 08:56

Nio orsaker till att Talvivaara bör stängas

24.04.2013 kl. 14:00

Virkesproduktion på torvmark illa för klimatet

19.04.2013 kl. 12:04

Bernts Blogg

I den här bloggen skriver Bernt om aktuella fenomen i miljöpolitikens sfär.

 

Dagen efter ... ännu ett HELCOM-möte

Miljöministrarna från alla Östersjöländer samlades igår till det årliga HELCOM-mötet, som i år hölls i Köpenhamn. På agendan fanns en utvärdering av hur åtgärdsprogrammet BSAP har framskridit.

Natur och Miljö medverkade sommaren 2013 i den internationella kampanjen Race for the Baltic. Målsättningen med kampanjen var att mobilisera en stark opinion för kraftigare skyddsåtgärder. Bara under Hangöregatten i juli samlade vi in 2000 namn på en petition som överräcktes till alla HELCOM-medlemmar inför Köpenhamnsmötet.

Natur och Miljö är också medlem i den internationella organisationen Coalition Clean Baltic, som har observatörsstatus på HELCOM-mötet. CCB har sammanställt otaliga ställningstaganden också inför detta möte.

Tyvärr levde inte miljöministrarna denna gång alls upp till våra förväntningar. Köpenhamnmötets deklaration är ett urvattnat dokument, som väcker frågor om HELCOM:s medlemsländer verkligen tänker se till att BSAP genomförs till år 2021 som man har lovat. Deklarationen är lång, spretig och vag.

Det är bra att man i deklarationen hänvisar direkt till forskningen om hur mycket näringsämnesutsläpp som Östersjöns olika delar kan tolerera. Det är också bra att man har försökt kommar överens om hur de nuvarande utsläppsnivåerna skall minska, men man kom bara halvvägs. T.ex. Finland lovar att försöka minska forsforutsläppen med knappt 10 % och kväveutsläppen med kappt 5 %. Det är förvisso lite mer än man hittills lovat, men vägen till en frisk Östersjönatur känns just nu olidligt lång.

Det är rent ut sagt svagt av de andra Östersjöländerna att tolerera att Polen inte gick med på att förbinda sig vid några siffror, utan ser dem som indikativa. Detta trots att alla vet att till och med de HELCOM-beslut som ser ut att vara bindande inte är det i praktiken eftersom det inom HELCOM:s grundfördrag inte finns några som helst sanktioner mot de länder som bryter mot de gemensamma besluten

Natur och Miljö har krävt att man på HELCOM-nivå skulle komma överens om att i alla länder gå in för gödsling på basern av näringsbalansen i jordbruket: På varje åker skulle man få sprida bara så mycket gödsel som ingår i skörden. Tyskland har kommit rätt långt på väg och i Finland har vi nu i bruk en prototyp på gårdsnivå. HELCOM-mötet ger ett svagt löfte om att man skall återkomma till detta om några år. Problemet är att det är just denna höst som EU:s nya system för jordbrukstöd slås fast. Oom några år finns det knappast några som helst praktiska möjligheter att ta in några nya stora styrmekanismer för jordbrukets del.

När det gäller fiske hänvisar HELCOM mest till pågående EU-processer, såväl beträffande de hotade laxfiskarna och problemet med bifångster.

Resultaten från HELCOM-mötet är beskrivande för den internationella miljöpolitiken i dag. Det saknas en genuin vilja att ge avkall på nationella intressen och göra konkreta beslut som gör skillnad. Deklarationerna karaktäriseras av kvantitet framom kvalitet.

Tid för eftertanke.

Bernt Nordman
04.10.2013 kl. 09:14