malgrupper/larare
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Varsnokar.jpg

Aktuellt

Det är nu dags att boka in naturskoldagarna för höstterminen. Läs mer på naturskolornas hemsidor: Naturskolan Uttern i västra Nyland och huvudstadsregionen, Kvarkens naturskola och Ålands naturskola.

Publikationer för barn/unga

56360_t.jpg

Följ med våren för barn

Materialet ger idéer och inspiration till att utforska vårens framfart tillsammans med barn i åk F-3.
50097_t.jpg

Stärk och utmana

Idéer för flerspråkig fritidsverksamhet
49327_t.jpg

Vårt gemensamma jordklot 1

Det här är en guide i global miljöfostran riktad till pedagoger som jobbar med barn och unga i åldern 3-8 år.
49326_t.jpg

Vårt gemensamma jordklot 2

Det här är en guide i global miljöfostran riktad till pedagoger som jobbar med barn och unga i åldern 9-18 år.
30608_t.jpg

Mot nya globala mål - FN:s millenniemål 7

FN:s millenniemål 7 skall före år 2015 säkra en miljömässigt hållbar utveckling. Vad betyder det här och hur arbetar vi för att uppnå det? Här är en lättförståelig introduktion till millenniemålet 7 och exempel på vad man har gjort runt om i världen för att komma närmare målet.

Se våra undervattensvideor

Hur ser en död botten ut? Se vem som bor var och varför. Natur och Miljö har producerat 10 undervattensvideor i samarbete med biologilärare. De är filmade på olika håll i Svenskfinland. De finns på Yles undervisningssajt Vetamix - färdiga att använda av lärare och elever!

 

Inspiration och redskap för pedagoger

Natur och Miljö vill ge fostrare inspiration, material och redskap för att förverkliga miljöfostran och arbeta med hållbar utveckling i skolor och daghem. Vi driver två naturskolor, upprätthåller skolornas och daghemmens miljöprogram Grön Flagg, håller temadagar i skolor och ger ut undervisningsmaterial om miljöfrågor.

Naturskolan Uttern, Kvarkens naturskola och Ålands naturskola

  • stöder skolorna, dagvården och andra samarbetsparter i deras fostran för hållbar utveckling
  • erbjuder skolklasser och dagvårdsgrupper naturskolprogram rika på upplevelser och aktiviteter i deras närmiljö eller annan naturskön plats
  • erbjuder miljöpedagogisk utbildning samt producerar material för yrkespedagoger och andra grupper
  • lånar ut redskap för miljöpedagogiska ändamål och undersökningar i naturen
  • är miljöfostransprogrammet Grön Flaggs regionala främjare